การทำธุรกิจนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรจึงจะขายสินค้าหรือบริการได้ หากคุณต้องการที่จะเริ่มขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งการเตรียมความพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ทำให้ประสบความสำเร็จ นักขายที่ดีต้องมีการวางแผนงานขาย ในการเข้าพบปะลูกค้า หรือโทรติดต่อลูกค้าให้ได้ผลตอบรับกับลูกค้า อีกทั้งควรแสดงให้ลูกค้าเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือสำหรับสินค้าหรือบริการนั้นๆ

วันนี้ทางเรามี 9 ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพกันครับ

  1. เตรียมความพร้อม การขายต้องเริ่มต้นจากการเตรียมข้อมูลความพร้อมของตัวสินค้า และบริการของเรา อีกทั้งเรายังต้องทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่เราจะไปติดต่อขายสินค้าอีกด้วย
  2. ฟังให้มาก การขายที่ดีต้องพูดถึงตัวเองให้น้อยลง และพูดกับลูกค้าให้มากขึ้น จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างคุณกับลูกค้าดีขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าจะสนใจคุณมากขึ้น
  3. สนิทสนมกับลูกค้า ยิ่งรู้จักลูกค้าดีเท่าไร ยิ่งเพิ่มโอกาสปิดการขายได้มากเท่านั้น ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลลูกค้า ธุรกิจของเขาทำอะไร สินค้าของเขามีอะไรบ้าง เทรนด์ของธุรกิจเป็นอย่างไร คู่แข่งของเขามีใครบ้าง
  4. ศึกษาข้อมูลของบุคคลที่คุณติดต่อด้วย คุณสามารถค้นหาได้จาก Google คุยกับเพื่อนร่วมงานของเขา หรือผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับเขา คุณก็จะสามารถติดต่อได้โดยไม่ยากเลย
  5. สื่อสารชัดเจน บอกถึงวัตถุประสงค์ในการติดต่อ และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างชัดเจน กระชับ น่าเชื่อถือ และดึงดูดความสนใจ
  6. เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า อาจจะเชื่อมโยงวิธีการแก้ปัญหากับผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่ใช่เน้นที่ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของคุณ ตั้งคำถามให้ลูกค้าคิดเกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาของเขา ยิ่งคำถามนั้นท้าทายความคิดลูกค้ามากเท่าไร ลูกค้าจะยิ่งเชื่อมั่นในตัวคุณ และยอมรับในสินค้าของคุณมากขึ้น หากสามารถตอบโจทย์ความต้องการให้กับเขาได้
  7. แสดงโปรไฟล์ให้กับลูกค้า ยกผลงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอของคุณ เช่น กรณีศึกษา รีวิวสินค้า รางวัลที่ได้รับ ความคิดเห็นจากลูกค้ารายอื่น เป็นต้น
  8. ปิดการขาย วางแผนการจบบทสนทนาเพื่อปิดการขาย เมื่อเห็นสัญญาณซื้อจากลูกค้า พูดคุยกับลูกค้าอย่างเป็นกันเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
  9. เป็นมิตรกับลูกค้า แสดงออกอย่างเหมาะสมด้วยบุคลิกที่ดูเป็น มิตร อบอุ่น สุภาพนอบน้อม เข้าอกเข้าใจลูกค้า มีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เมื่อลูกค้าชอบคุณ เขา ก็จะเชื่อคุณ และมั่นใจที่จะใช้สินค้าของคุณ ทั้งนี้ อย่าลืมว่า การสร้างความเชื่อมั่นต้องใช้เวลา ค่อยเป็นค่อยไป แต่อาจใช้เวลาเพียงเสี้ยวนาทีในการที่คุณจะทำลายมัน