พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) คือ ผู้ที่มีหน้าที่โทรหาลูกค้าเพื่อขายสินค้า และบริการ โดยเราจะเห็นประกันต่างๆ รวมถึงการเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมายให้แก่ผู้รับฟัง ซึ่งการทำธุรกิจในปัจจุบันจะใช้วิธีการหาลูกค้าในเชิงรุก เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ การโทรหารลูกค้านี้เองเป็นการเข้าหาลูกค้ารูปแบบหนึ่ง แต่การที่เราโทรเข้าไปหาลูกค้าตามฐานข้อมูลที่ได้มาน้นอาจจะก่อให้เกิดความรำคาญ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวต้องมีศิลปะ รวมถึงความเชี่ยวชาญในการพูดคุยกับลูกค้า และมีความสามารถในการปิดการขาย

คุณสมบัติที่รับส่วนใหญ่

  • ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง (ซึ่งสิ่งนี้สำคัญมาก)
  • ใจเย็น สามารถรองรับอารมณ์ลูกค้าได้
  • มีใจรักบริการ
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด, ฟัง. อ่าน. เขียน) เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วนะครับ สำหรับท่านใดชอบการพูดคุย และการสื่อสารลองสมัครงานพนักงานขายทางโทรศัพท์ดูได้นะครับ อาจจะเป็นอาชีพหนึ่งที่ท่านชอบก็ได้นะครับ เพราะว่าคุณจะทำงานได้อย่างมีความสุขไปกับงานที่คุณรัก และสามารถทำได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยครับ