Growing a plant. Hands holding and nurturing tree growing on fertile soil / nurturing baby plant / protect nature / Agriculture

การออมเงินคือสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนเรามาตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก โดยปัจจุบันมีกูรูหลายได้ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เราต้องออมก่อนใช้เงิน” ซึ่งผมก็เห็นด้วยเหมือนเป็นการบังคับตัวเองไปในตัว เพราะคนเรามีศักยภาพในการใช้เงินได้เท่ากับที่เราหาได้เสมอ แต่ก็มีความจำเป็นที่จะเก็บเงินออมไว้สำหรับเอาไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นในอนาคต เช่น การออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน การออมเพื่อเกษียณ การออมเพื่อซื้อสินค้าบางประเภท เป็นต้น สำหรับการออมนั้นมีหลากหลายประเภทแตกต่างกันออกไป ซึ่งเราสามารถเลือกออมเงินได้ตามแนวทางและวิธีการที่ถนัดดังต่อไปนี้

Close up of Business Finance and Money concept Save money for prepare in the future.time and money with green bokeh background e is money concept
  1. การออมในบัญชีเงินฝาก เป็นการออมที่เรียกได้ว่าออมแบบที่ง่ายที่สุด เพียงแค่คุณไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่อยู่ใกล้คุณเพื่อขอเปิดบัญชีธนาคาร (จะเป็นฝากแบบออมทรัพย์ หรือฝากแบบประจำก็ได้) จากนั้นฝากเงินเข้าบัญชีเป็นประจำ วิธีการนี้มีข้อดีคือมีความปลอดภัยสูง ฝากเงินเมื่อไหร่ก็ได้ อย่างไรก็ตามข้อเสียของวิธีนี้คือมักให้ผลตอบแทนคือดอกเบี้ยที่ต่ำมากที่สุด
  2. ออมเงินในหุ้น เป็นวิธีการออมที่สามารถให้ผลตอบแทนสูง จึงทำให้ได้รับความนิยมอย่างมาก หลายๆ คนนั้นมักเอาเงินออมมาต่อยอดให้เพิ่มดอกผลได้จากการซื้อหุ้น ข้อดีของวิธีการนี้ก็อย่างที่บอกว่าให้ผลตอบแทนที่สูง สามารถซื้อขายได้ตามที่ต้องการ แต่ข้อเสียของวิธีการนี้ก็มีเช่นกันนั่นก็คือมันมักจะมีความเสี่ยงสูงพอสมควร แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงได้โดยการศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนครับ
  3. ออมในประกันชีวิต ประกันชีวิตนั้นเป็นการออมอย่างหนึ่ง ที่สามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงได้ แถมยังมีเรื่องของการคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอีกด้วย การออมในเงินประกันยังสามารถนำเอามาใช้ลดหย่อนภาษีด้วยเช่นกัน ข้อดีของการออมแบบนี้คือให้ผลตอบแทนที่สูง ช่วยลดหย่อนภาษี คุ้มครองอุบัติเหตุ แต่ข้อเสียของมันก็คือมักจะใช้เวลาออมที่ยาวนาน เช่น บางกรมธรรม์กำหนดไว้ว่าจะสามารถรับผลประโยชน์ได้เมื่อ 20 ปีให้หลัง เป็นต้น
  4. ออมเงินในกองทุนรวมหุ้น LTF/RMF เป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่จะมีการได้รับผลประโยชน์ที่สูงพอสมควร ข้อดีของการลงทุนด้วยวิธีนี้ นอกจากเรื่องผลตอบแทนสูงแล้ว ยังมีเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูพอร์ทการลงทุนของคุณให้ และการใช้ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีด้วย อย่างไรก็ตามข้อเสียของการออมเงินในกองทุนรวมดังกล่าวก็คือ มักจะต้องใช้เวลานานในการได้รับผลตอบแทนครับ
  5. ออมเงินด้วยการลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ LTF/RMF) เป็นการลงทุนที่คล้ายกับข้อ (4) กล่าวคือจะเป็นการซื้อกองทุนรวม ข้อดีของการออมผ่านวิธีนี้คือมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี และสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ นอกจากนั้นก็ยังมีมืออาชีพช่วยดำเนินการให้ โดยที่เราไม่ต้องดูแลเองอีกด้วย สำหรับข้อเสียของวิธีนี้ ก็คืออัตรากำไรมักจะมีความผันผวนไม่แน่นอน
  6. ออมในอสังหาริมทรัพย์ เป็นการออมโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์เก็บไว้ เช่น บ้าน ที่ดิน อาคารพาณิชย์ ข้อดีคือสามารถใช้เก็งกำไรได้ในอนาคต และสามารถปล่อยเช่าเพื่อผลตอบแทนได้ แต่ข้อเสียคือมักต้องใช้เงินลงทุนสูง และทำให้คุณมีสภาพคล่องต่ำ