บัตรเครดิตเป็นบริการทางการเงินประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ต้นสายไปยังปลายทางเลยทีเดียว อย่างเช่นถ้าคุณจะไปเดินห้าง ไปร้านอาหาร ซื้อสินค้า หรือไปช๊อบปิ้ง ก็ล้วนแต่สามารถใช้บัตรเครดิตได้แทบทั้งสิ้น ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การใช้บัตรเครดิตนั้นผู้ใช้มักจะต้องเจอกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จะต้องใช้จ่ายเป็นค่าบริการ สำหรับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตนั้น มีดังต่อไปนี้

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายในตอนที่สมัครบัตรเครดิต เสมือนเป็นค่าสมัครประเภทหนึ่ง แต่ปัจจุบันธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ นั้นมีการแข่งขันกันที่สูงมาก จึงมักไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้ากันแล้ว แต่ก็ยังคงมีบางธนาคารหรือบัตรเครดิตบางประเภท ที่จะเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้ากันอยู่
  • ค่าธรรมเนียมรายปี เป็นค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายทุกปีให้กับธนาคาร เพราะทางธนาคารจะมีการเรียกเก็บเมื่อครบรอบปี สำหรับการบำรุงค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ค่าธรรมเนียมรายปีนั้นจะมากจะน้อย ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรเครดิตและธนาคาร/สถาบันการเงินต่างๆ บางธนาคารจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเครดิตหลัก แต่จะเก็บที่บัตรเสริมแทนครับ
  • ค่าธรรมเนียมในการชำระหนี้ ในกรณีที่มีการชำระล่าช้ากว่ากำหนด สำหรับค่าธรรมเนียมตรงนี้ธนาคารจะเรียกเก็บก็ต่อเมื่อมีการชำระคืนบัตรเครดิตหลังจากวันที่กำหนด อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมส่วนนี้บางธนาคารก็อาจจะไม่คิด ในกรณีที่ช้าไม่กี่วัน และโดยทั่วไปจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมเมื่อชำระช้ากว่า 5 วันเป็นต้นไป นอกจากนั้นการชำระค่าบัตรเครดิตช้าก็จะมีการคิดดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเพิ่มอีกด้วย

  • ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดจากบัตรเครดิต เป็นค่าธรรมเนียมคล้ายๆ กับบัตร ATM ในการกดเงินสดออกมา ซึ่งนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีเรื่องของดอกเบี้ยอัตราสูงที่มาพร้อมกับการเบิกเงินสดออกจากบัตรเครดิตที่คุณต้องแบกรับอีกด้วย ซึ่งทางที่ดี หากไม่มีความจำเป็นจริงๆ แล้ว ไม่ควรที่จะเบิกเงินสดออกมาจากบัตรเครดิตเป็นอันขาดครับ
  • ค่าธรรมเนียมจากการแปรสกุลเงิน สำหรับผู้ที่นำเอาบัตรเครดิตไปใช้ยังต่างประเทศ จะต้องแบกรับเรื่องของสกุลเงินที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสกุลเงินบาทจะถูกคิดเป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งค่าธรรมเนียม ของการแปรสกุลเงินนี้จะมีการคิดที่ประมาณ 2.5% ต่อการใช้บัตรเครดิต หรือการถอนเงินสดออกมาครับ
  • ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินภาษีอากร เป็นการชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต ซึ่งจะมีการกำหนดเอาไว้ที่ประมาณ 2%
  • ค่าธรรมเนียมในการขอออกบัตรใหม่ ในกรณีที่บัตรเครดิตของคุณเกิดการชำรุด หรือหาย ก็สามารถทำบัตรใหม่ได้ โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ประมาณ 100-300 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
  • ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาบันทึกการขายใหม่ หรือ Sale Slip ซึ่งสามารถยื่นเรื่องขอได้จากธนาคารโดยตรง ซึ่งบางธนาคารก็จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่บางธนาคารก็จะคิดที่ประมาณ 100-200 บาทครับ