Worried interior design professional working in architecture studio office

ปัญหาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับตัวเรามาตั้งแต่เราลืมตามาดูโลกนี้ ลองย้อนกลับไปคิดดูนะครับว่าตั้งแต่จำความได้เคยประสบกับปัญหาหรือเผชิญกับความเครียดบ้างมั้ย ผมเชื่อยว่ามีอย่างแน่นอน คุณลองสังเกตเด็กๆ ที่กำลังหัดขี่รถจักรยานใหม่ๆ การล้มถือว่าเป็นปัญหาของการทรงตัว แล้วจะทำอย่างไรหละเพื่อให้ผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ สิ่งที่ผมจะแนะนำในวันนี้ก็คือวิธีในการจัดการกับปัญหาต่างๆ อย่างมีระบบ ซึ่งจะสามารถช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจ และวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง อันจะทำให้คุณสามารถผ่านกับปัญหาเหล่านี้ไปได้อย่างง่ายดาย

Team of young marketing managers discussing issues in office

1.วิเคราะห์ปัญหา ก่อนอื่นคุณต้องแยกแยะและทำความเข้าใจปัญหาให้ได้ก่อน ในกรณีที่ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน คุณลองเริ่มวิเคราะห์ปัญหาว่าเป็นปัญหาที่ท่านเจอมีทางออกอย่างไรบ้าง จะหาวิธีใดในการแก้ไขปัญหา แม้ว่าปัญหานั้นจะใหญ่แค่ไหนเพียงท่านได้ลองคิดไตร่ตรองพิจารณา เมื่อเริ่มคิดแล้วควรนำข้อมูลต่างๆ เขียนใส่ลงในกระดาษหรืออาจจะวิเคราะห์โดยใช้ Mind Map ก็ได้

2.รวบรวมข้อมูลมาให้มากที่สุด ก่อนที่คุณจะเริ่มตัดสินใจแก้ปัญหา คุณควรหาข้อมูลมาที่จำเป็นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะการมีข้อมูลมากจะช่วยทำให้เราสามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจได้อย่างรอบด้านมากขึ้น ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณแม่นยำขึ้นอีกด้วย

 3.หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาไว้หลายทาง จะทำให้ท่านตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านอาจจะหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ และเมื่อมีหลายแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วให้นำมาวิเคราะห์ว่าทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยตนเอง

 4.ตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุด เมื่อมีทางเลือกหลายทางแล้ว ลองพิจารณาว่าทางเลือกใดเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากปัญหาต่างๆ เกิดจากหลายปัจจัยที่ต่างแตกกัน เช่น เรื่องของพื้นที่, เรื่องของเวลา,เรื่องของงบประมาณ, เรื่องของเงื่อนไขบางอย่าง ฯลฯ ดังนั้นคุณอาจจะตัดสินใจเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไว้เป็นลำดับที่หนึ่ง และนำวิธีการอื่นๆ เป็นแผนสำรองไว้

 5.นำวิธีการที่เลือกไปใช้โดยมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน โดยการนำวิธีการมากำหนดรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานให้เหมาะสมกับปัญหา แล้วนำระบบดังกล่าวมาลงมือปฏิบัติทันที

 6.มีการประเมินผล เมื่อเริ่มแก้ปัญหาแล้วคุณก็ต้องติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด มีการปรับปรุงแผนที่วางไว้ให้เข้ากับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความขัดข้องให้นำเอาแผนสำรองมาประยุกต์ใช้ต่อไป

เห็นมั้ยครับว่าการแก้ปัญหานั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลย เพียงแค่คุณทำงานอย่างมีระบบ มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ปัญหาต่างๆ ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ จงจำไว้นะครับว่า “ทุกปัญหามีทางออก” เพียงแค่คุณพร้อมที่จะสู้กับปัญหา ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถผ่านปัญหาไปได้ครับ สู้ๆ ครับทุกท่าน