นักบริหารหลายท่านพูดกันว่าจะบริหารอะไรก็ไม่ยากเท่ากับการบริหารคน แต่เรื่องคนนี่เองเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องลงมาดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะคนนี้หละที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ แล้วเราจะบริหารคนได้อย่างไรให้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทของเราเติบโตได้เป็นอย่างดี วันนี้เรามีข้อแนะนำ 9 ข้อที่จะทำให้คนทำงานให้เราได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ครับ

  1. กำหนดเป้าหมายใช้ชัดเจน โลกธุรกิจปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยปริมาณงานที่มากมาย ทำให้ทีมงานต้องทำงานด้วยความเร่งรีบ ดังนั้นควรกำหนดเป้าหมายที่สำคัญที่คุณและทำงานสามารถทำได้ก่อน แล้วจึงกำหนดเป้าหมายถัดไป โดยการกำหนดเป้าหมายจะทำให้เราทำงานได้อย่างชัดเจน และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายได้มากยิ่งขึ้น
  2. การบริหารข้อตกลง เป็นกุญแจสำคัญข้อแรกให้คนทำตามกฎเกณฑ์ ไม่ใช่เพียงจัดการที่ตัวบุคคล เพราะจะทำให้คุณแก้ปัญหาอย่างไม่มีที่สุดสุด ผู้นำที่ดีจะบริหารข้อตกลงกับสมาชิกในทีมพูดคุยตกลงแบบผู้ใหญ่ ทำการสื่อสารด้วยความเคารพ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ร่วมกัน โดยการสร้างข้อตกลงอยู่บนพื้นฐานความไว้ใจและการให้ความเคารพ
  3. สร้างวินัยให้ตนเอง (Self-Discipline) การที่มีวินัยในตนเองจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีมงาน หากบุคคลที่คุณบริหารเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าวินัยในตนเองนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขา “ใช้” เพื่อประโยชน์บางอย่าง ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พวกเขา “มี” พวกเขาจะสามารถใช้มันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
  4. ต้องเป็นคนที่ริเริ่ม อย่าเป็นคนที่รอแต่ผลลัพธ์ การเป็นผู้นำที่ดีต้องเป็นคนเริ่มเพื่อให้ทีมงานของคุณเดินตาม แล้วในไม่ช้าทีมงานของคุณจะพบว่าทำในสิ่งที่ตนเองไม่คิดว่าทำได้ได้เป็นอย่างดี
  5. ทำทีละเรื่อง ผมเข้าใจนะครับว่าทุกบริษัทต้องการกำไรสูงสุด แต่รู้มั้ยว่าทีมงานของคุณไม่มีสมาธิเพียงพอหรอกที่จะทำครั้งละหลายๆ เรื่อง อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคุณและทีมงานของคุณจะแย่ลงอีกด้วย และทีมงานจะรู้สึกหดหู่ ดังนั้นจงทำสิ่งเดียว หากอยากจะทำหลายอย่างให้หาทีมงานมาเพิ่มให้แต่ละทีมรับผิดชอบเพียงงานเดียวเท่านั้น
  6. แสดงการตอบสนองกับพวกเขาเสมอ เพราะการที่ละทิ้งเขาไว้คนเดียวจะทำให้เขาเหมือนถูกตัดขาดจากสังคมอันเป็นความหวาดกลัวของผู้คนทั่วไป อาจจะส่งผลให้คนธรรมดาถึงขั้นเสียสติเลยทีเดียว เมื่อแสดงการตอบสนองผลที่จะเกิดตามมาคือ “ความเชื่อใจและการสื่อสาร” โดยมนุษย์ต้องการการตอบสนองอย่างแท้จริง และจริงใจ
  7. คุณต้องเป็นผู้นำจากแถวหน้า การออกไปอยู่ข้างหน้าทีมงานด้วยตนเอง จะสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับผู้อื่น จงให้กำลังใจคนในทีมงานของคุณ หากต้องการให้พวกเขาภูมิใจในงานของพวกเขา จงแสดงความภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น หากคุณต้องการให้พวกเขาดูดี และแต่งตัวเป็นมืออาชีพ คุณต้องดูแลตัวเองให้ดีเสียก่อน หากต้องการให้พวกเขาตรงเวลา คุณควรจะทำอะไรก่อนเวลา จงเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ทีมงานของคุณ จงจำไว้ว่าวัฒนธรรมองค์กรของทีมคุณ เริ่มที่ตัวคุณ
  8. ทำให้งานในทีมกลายเป็นงานที่สนุก โดยการสร้างเกมส์นันทนาการภายในบริษัท การเก็บคะแนน การตั้งเป้าหมาย การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และการสร้างทางเลือกให้แต่ละบุคคล
  9. คัดเลือกคนที่มีแรงจูงใจเข้ามาร่วมทีม เมื่อสัมภาษณ์จงถามในสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อเผยตัวตนที่แท้จริงของคนๆ นั้น เพื่อให้ได้ทีมงานที่มีแรงจูงใจสูง สนใจในสิ่งที่คุณเองชอบ และสนใจ มีทิศทางเดียวกับงานของบริษัท จะช่วยให้คุณพิจารณาคนที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี